Tomasz Kaczorowski nowym dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek

Sopocki artysta teatralny, Tomasz Kaczorowski, zostanie nowym dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek i pełnić będzie tę funkcję przez trzy następne sezony artystyczne. Koncepcja działalności teatru, którą zaproponował Kaczorowski, spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza.

Informację o dwóch kandydatach ubiegających się o stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek przekazał w komunikacie Urząd Miasta w Olsztynie. O miejsce to walczyli: dotychczasowy szef instytucji od 2015 roku, Andrzej Bartnikowski oraz Tomasz Kaczorowski. Ten ostatni to sopocki dramaturg, reżyser teatralny i koordynator projektów teatralnych. Jest również kuratorem i autorem koncepcji edukacyjnych dla teatrów.

Wymogi dla kandydatów na stanowisko dyrektora obejmowały minimum 5-letnie doświadczenie w dziedzinie kultury lub sztuki, udokumentowane pracą w instytucjach kulturalnych lub artystycznych. Dodatkowo, wymagano doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych, a także znajomości problemów, z jakimi boryka się Olsztyński Teatr Lalek.

15 kwietnia odbyło się przesłuchanie konkursowe kandydatów. Gościło je dziewięcioosobowe gremium pod przewodnictwem prezydenta Olsztyna, a w jego skład weszli również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórczych.

Ostateczny wybór padł na Tomasza Kaczorowskiego, którego koncepcja działalności teatru okazała się najbardziej atrakcyjna pod względem programowym, organizacyjnym i finansowym – taką opinię wyraził prezydent Piotr Grzymowicz.

Kaczorowski urodził się w 1992 roku i pochodzi z Sopotu. Jest aktywny w sektorze kultury od 2012 roku. Jest absolwentem wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserii na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończył też podyplomowe studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej pełnił funkcję kuratora offowej sceny Teatr w Blokowisku Gdańskiego Archipelagu Kultury PLAMA oraz był współtwórcą dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2022 i 2023. Obecnie jest menedżerem Teatru BOTO w Sopocie i ma na swoim koncie reżyserię kilkudziesięciu spektakli w teatrach dramatycznych i lalkowych.

Tomasz Kaczorowski obejmie stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek na trzy kolejne sezony artystyczne.