Mamy nowego wykonawcę tramwajowej linii

Pewnie pamiętają Państwo, że w lipcu odbyło się wybieranie wykonawcy linii tramwajowych. Niestety unieważniono go, gdyż do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie napisane przez jedno z  konsorcjów, które brały udział w przetargu. Postępowanie w KIO odbyło się i jego skutkiem unieważniono wybór rozstrzygnięcia przetargu. Właśnie z tego względu krakowska spółka ZUE nie wygrała przetargu, a oprócz tego zdyskwalifikowaną ją.

Właśnie w związku z tą decyzją konieczne stało się skontrolowanie następnej firmy, która teoretycznie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności chodzi o sprawdzenie dokumentów, które potwierdzają brak wykluczenia oraz spełnienie wszystkich potrzebnych warunków umożliwiających wzięcie udziału w postępowaniu. Nowy kandydat otrzymał na to dziesięć dni.

Na drugim miejscu wśród ofert znalazła się firma Polimex Infrastruktura SP. z o.o. Zaoferowali oni kwotę 403 mln zł, co oznacz wartość większą od pierwotnego wyboru o mniej więcej 20 mln zł. W przypadku, kiedy na drodze do rozpoczęcia współpracy nie pojawią się jakiekolwiek przeciwwskazania, właśnie ta firma podejmie się tego zadania. Wykonanie nowej linii tramwajowej to duża inwestycja, której wymaga miasto, dlatego zadania tego musi się podjąć tylko najlepsza i najbardziej zaufana firma. Nowe tory oznaczają około sześciu kilometrów podwójnego torowiska. Znajdzie się on chociażby na ulicy Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku oraz innych. Przyjmuje się, że wykonanie wszystkich torów oraz prac z nimi związanych zajmie około 26 miesięcy.