Nowe skarby w Archiwum Państwowym w Olsztynie

Od pewnego czasu w Archiwum Państwowym w Olsztynie mieszczą się materiały służące udokumentowaniu działalności oraz życia Karola Małłka oraz jego żony – Wilhelminy. To znane osobistości, które w ciągu swojego życia przekazały 530 jednostek (mowa o latach od 20. do 90. poprzedniego wieku).

To bardzo cenny nabytek, który umożliwia poznanie historii przed – oraz powojennej. Mieszczą się w nich również informacje na temat panujących w dawnych czasach obyczajów, odnośnie życia codziennego i działalności stowarzyszeń. Wśród materiałów występują rękopisy oraz maszynopisy czterech tomów wspomnień Karola Małłka. Kolejny cenny dokument to materiały powiązane z Mazurskim Uniwersytetem Ludowym. Wszystkie osoby pracuję w Archiwum zapewniają, że z dokumentami obchodzą się bardzo delikatnie. Dodatkowo umożliwiają one badanie dawnych dziejów Mazur. Dzięki zdobytym skarbom można dowiedzieć się o wiele więcej na temat tego co działo się w Olsztynie wiele lat temu. W tracie śledzenia dokumentów warto też poświęcić chwilę na refleksję i zastanowienie się czy współczesny świat różni się tak bardzo od tego co miało miejsce w dawnych czasach.

Dlaczego warto zapoznać się z tomikami napisanymi przez Karola Małłek? Przede wszystkim ze względu na sławę, którą posiadał w tym regionie. Przez cały życie walczył o przetrwanie polskości na Mazurach. W związku z tym, że pracował jako nauczyciel nie poprzestawał w edukacji, integracji oraz publikowaniu swoich dzieł, chociaż wiązało się to z dużym ryzykiem.