Spór o budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidla w okolicach Gietrzwałdu

W mieście Olsztyn, odbyły się protesty wobec planów budowy centrum dystrybucyjnego sieci sklepów Lidl w pobliżu Gietrzwałdu. Protestujący, którzy gromadzili się przez kilka godzin, są zdecydowanie przeciwni tej inwestycji, twierdząc, że może to przyczynić się do powstania miejscowego składowiska odpadów, które mogłoby pomieścić ponad 150 tysięcy ton niechcianych materiałów. Dodatkowo, przewidują problemy związane z ruchem drogowym, ze względu na spodziewane natężenie ciężarówek.

Przewodniczący Komitetu Obrony Gietrzwałdu, Jacek Wiącek, wyraźnie podkreślał swoje stanowisko w tej sprawie, argumentując, że nie można pozwolić na powstanie składowiska śmieci w planowanym miejscu. Protestujący dotarli przed budynki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i prokuratury, prezentując swój sprzeciw. Ich zdaniem, inwestycja ta zaszkodzi zarówno lokalnemu środowisku i pejzażowi, jak i funkcjonowaniu Sanktuarium Maryjnego.

Gmina Gietrzwałd wspólnie z firmą Lidl i właścicielem terenu przeznaczonego na budowę centrum dystrybucyjnego, złożyli odwołanie od decyzji podejmowanej przez wojewodę o unieważnieniu pozwolenia na budowę. Teraz to Starostwo ponownie musi rozpatrzeć sprawę pozwolenia na budowę. Wszystkie strony czekają na ostateczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Starosta Olsztyna – Andrzej Abako jest zwolennikiem budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w rejonie Gietrzwałdu. Uważa on, że inwestycja nie tylko nie będzie szkodziła środowisku, ale również przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i wprowadzi dodatkowe środki do budżetu gminy.

Sprawa jednak nie jest jednoznaczna. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki ma zastrzeżenia do projektu, kwestionując m.in. brak uwzględnienia w procesie niektórych stron, takich jak właściciele działek w pobliżu planowanej inwestycji czy Stowarzyszenie Zielony Zrównoważony Rozwój Warmii i Mazur. Według niego starosta powinien ponownie zbadać krąg stron postępowania.

Pomimo protestów, inwestycja uzyskała poparcie m.in od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i sanepidu. Nie jest to pierwszy raz, gdy organizowane są protesty przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla tak blisko Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.