Rozbiórka budynku handlowego w Olsztynie: koniec z zagrożeniem bezpieczeństwa

Czeka nas pożegnanie z jednym z olsztyńskich budynków handlowych, który ma powierzchnię przekraczającą 400 metrów kwadratowych. Obiekt, umiejscowiony przy ulicy Mochnackiego na osiedlu Podgrodzie, jest na celowniku miasta, które planuje jego rozbiórkę. Co jednak zasiedli na jego miejscu po wyburzeniu?

Na celowniku jest dawna placówka handlująca używaną odzieżą, która usytuowana jest blisko placu Roosevelta. Decyzja o wyburzeniu budynku ma swoje podłoże w kwestii bezpieczeństwa – jego stan techniczny jest niezadowalający i stwarza ryzyko dla otoczenia. Marta Bartoszewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Olsztynie, zapewnia, że obecnie wszystkie siły są skupione na procedurach związanych z rozbiórką przez ZDZiT.

Wszystko to będzie miało miejsce tuż obok obiektów historycznych, wpisanych do rejestru zabytków. To kamienice przy ulicach Mochnackiego 4 i Orkana 5. Wyburzeniu ulegnie również blaszany obiekt przylegający do garaży, które nie podlegają tej procedurze. W trakcie prac demontażowych będą musiały zostać usunięte również trzy maszty flagowe.

Budynek, który ma zostać zlikwidowany, powstał jako stalowa hala. Obliczono, że jego powierzchnia zabudowy wynosi 456,58 metrów kwadratowych, a najwyższe miejsce w obiekcie sięga 5,13 metra. Co jednak stanie na miejscu tego budynku po zakończeniu prac rozbiórkowych?

Marta Bartoszewicz wyjaśnia, że zajmują się opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten powstaje pod ścisłym nadzorem i we współpracy z WKZ (wojewódzki konserwator zabytków). Celem jest wypełnienie tej przestrzeni tak, aby dopełniła istniejącą zabudowę pierzejową. Rzeczniczka nie ukrywa, że może to oznaczać koniec trwałego zarządu ZDZiT nad tym terenem i ewentualne wystawienie działki na sprzedaż. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.