287 milionów złotych na rozwój olsztyńskiego centrum onkologii – duża inwestycja z Funduszu Medycznego

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii zlokalizowane przy Szpitalu Klinicznym MSWiA w Olsztynie otrzymało generosne dofinansowanie na rozbudowę i modernizację w wysokości ponad 287 milionów złotych. Pochodzą one z Funduszu Medycznego, którym zarządza Ministerstwo Zdrowia. Te fundusze umożliwią budowę nowego bloku operacyjnego, zakładu medycyny nuklearnej, a także poszerzenie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej.

W trakcie piątkowego rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie placówek onkologicznych z Funduszu Medycznego przez Ministerstwo Zdrowia, wynika że 19 jednostek medycznych na terenie całej Polski otrzymało sumarycznie 4,2 miliarda złotych. Wśród nich jest właśnie Szpital Kliniczny MSWiA w Olsztynie.

Błażej Poboży, Wiceminister MSWiA, wręczając dyrekcji szpitala symboliczny czek, podkreślił znaczenie tego dnia dla mieszkańców regionu i systemu opieki zdrowotnej. Na rozwój olsztyńskiej polikliniki MSWiA z centrum onkologii przeznaczono ponad 287 milionów złotych. Wiceminister podkreślił, że dzięki tym funduszom placówka ta przeniesie się w zupełnie nową erę rozwoju.

Artur Chojecki, Wojewoda warmińsko-mazurski, zauważył, że centrum onkologii to serce działań na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi, gdzie otrzymują oni diagnozę i potrzebną terapię. Dofinansowanie znacznie zwiększy potencjał szpitala oraz poprawi jakość jego funkcjonowania.

Poseł Iwona Arent, przewodnicząca rady społecznej szpitala, zwracała uwagę na fakt, że otrzymane dofinansowanie umożliwi poprawę warunków pobytu i leczenia pacjentów. Krystyna Futyma, dyrektor szpitala, podkreśliła zaś, że realizacja projektu pozwoli pacjentom z Warmii i Mazur na kompleksowe leczenie bez konieczności wyjazdu do innych województw.

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację strategicznego projektu infrastrukturalnego, który ma na celu podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych. Plany obejmują budowę bloku operacyjnego z sześcioma salami, w tym jedną robotyczną, rozbudowę OIOM-u, stworzenie zakładu medycyny nuklearnej i zakup najnowocześniejszego sprzętu dla Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii.

Fundusz Medyczny to finansowy instrument zaprojektowany przez Prezydenta RP we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego głównym celem jest poprawa zdrowia i jakości życia obywateli Polski. Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 miliardów złotych, a jego realizacja ma obejmować lata 2021-2029.