Trzecia społeczna inicjatywa mieszkaniowa na Warmii i Mazurach

W Elblągu, w województwie warmińsko-mazurskim, planowane jest uruchomienie trzeciej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – spółki koncentrującej się na budowie mieszkań przeznaczonych do wynajmu. W tym regionie już działają dwie podobne spółki – SIM KZN-Północ i SIM KNZ Warmia i Mazury, jednak nowa jednostka, nazwana SIM KNZ Pojezierze, ma za zadanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na mieszkania w rejonie Elbląga.

Jakub Pyrzanowski, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, podkreślił wagę tej kwestii. Zaznaczył, że zapotrzebowanie na mieszkania jest duże nie tylko w tym regionie, ale praktycznie we wszystkich polskich miejscowościach. Wyraził zadowolenie z faktu, że dzięki Społecznym Inicjatywom Mieszkaniowym możliwe jest chociaż częściowe zaspokojenie tego zapotrzebowania.

Do gmin należących do SIM KNZ Warmia i Mazury trafiła kolejna dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwota ta wynosi 10% wartości całej inwestycji. Ryszard Adamczak, prezes SIM KZN Warmia i Mazury, poinformował, że do tej pory społeczne inicjatywy mieszkaniowe z tego województwa otrzymały łącznie 160 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Spodziewa się, że do końca miesiąca ta kwota wzrośnie o dodatkowe 20 milionów.

Piotr Opaczewski, Wicewojewoda warmińsko-mazurski, podkreślił szczególną wartość programu dla małych miejscowości. Zauważył, że 46 samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowało się na przystąpienie do programu, co jest wyjątkowo dobrą informacją. Wskazał na to, że program ten jest szczególnie ważny dla mniejszych gmin i miejscowości, które są mniej atrakcyjne dla deweloperów.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mają na celu wypełnienie luki między mieszkaniami komunalnymi a ofertą deweloperów.