Straż Graniczna nadzoruje legalność zatrudnienia obcokrajowców na terenie Warmii i Mazur

W trakcie prowadzonych kontroli na obszarze Warmii i Mazur, Straż Graniczna koncentrowała swoje działania na sprawdzeniu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrole te miały miejsce od stycznia do końca września bieżącego roku. Liczba obcokrajowców, którzy zostali poddani tej procedurze, przekroczyła 3 tysiące osób.

Reprezentująca Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, mjr Mirosława Aleksandrowicz, wyjawiła, że spośród skontrolowanych osób, ponad 300 nie realizowało swojej pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Wśród nich dominowali mieszkańcy Ukrainy, stanowiący 54% tego grona. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Gruzji (16%) oraz Białorusi (14%) .

Aleksandrowicz zwróciła uwagę na obszary o największej liczbie uchybień w zatrudnieniu. Liderem był powiat olsztyński – 33%, za nim plasowały się powiaty mrągowski – 13%, ełcki – 9% oraz ostródzki – 8%.

W kwestii nieprawidłowości zatrudnienia, właściciele firm często korzystali z usług pracowników zagranicznych bez odpowiedniego zezwolenia. Dodatkowo, warunki pracy bywały odmienne od tych, które zostały określone w zezwoleniu. Istniały także przypadki, gdzie praca odbywała się bez formalnej umowy.

Największa liczba obcokrajowców pracujących niezgodnie z przepisami pojawiła się w sektorach takich jak budownictwo, pośrednictwo pracy, różnego rodzaju usługi, turystyka, gastronomia, transport czy produkcja. W wyniku tych nieprawidłowości, nałożono na pracodawców kary finansowe. Łączna suma grzywien przyznanych przez sądy z Warmii i Mazur wyniosła prawie 125 tysięcy złotych.