Rekrutacja do szkół podstawowych w Olsztynie jest otwarta; zgłoszenia przyjmowane do połowy marca

Proces przyjęć do klas pierwszych olsztyńskich szkół podstawowych zaczyna się teraz, mimo że dla uczniów wielkie emocje związane z rozpoczęciem nauki nadejdą dopiero za prawie sześć miesięcy. Obecnie, to ich rodzice są pełni oczekiwań i napięcia, składając wymagane dokumenty w ramach rekrutacji.

Termin składania wniosków upływa w połowie marca. Cały proces odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu elektronicznej rekrutacji. W tym roku dyrekcja olsztyńskich szkół podstawowych przygotowała niemal 2,4 tysiąca miejsc dla nowych uczniów w pierwszych klasach. Jak przekazała Kinga Wiśniewska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, planuje się utworzenie 74 oddziałów.

Zgodnie z regulaminem, do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 może zostać przyjęte dziecko urodzone w 2017 roku. Istnieje również możliwość przyjęcia dzieci urodzonych rok później, czyli w 2018, pod warunkiem, że korzystały one z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub mają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Co istotne, każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole podstawowej znajdującej się na terenie obwodu, w którym mieszka. Jednakże rekrutacja jest otwarta również dla uczniów, którzy mieszkają poza danym obwodem – jeżeli tylko dana placówka edukacyjna posiada jeszcze wolne miejsca.

Zgłoszenia będą przyjmowane aż do 15 marca (piątek), do godziny 15:00. Dokładnie tydzień później, o godzinie 14:00, zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych i tych, które nie uzyskały miejsca. Rodziców czeka kolejny etap – potwierdzenie decyzji o przyjęciu dziecka do wybranej szkoły, co będzie możliwe między 25 a 27 marca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 28 marca (czwartek).