Szereg strategicznych inwestycji MOF Olsztyna otrzyma wsparcie finansowe wynoszące 48,2 mln euro

W czwartkowe popołudnie, 28 marca, w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się wydarzenie, podczas którego zapadły kluczowe decyzje dotyczące przyszłości naszego regionu. Celem spotkania było zawarcie piątego porozumienia terytorialnego oraz podpisanie umów wstępnych na finansowanie strategicznych inwestycji. Te trzy projekty o łącznej wartości 48,2 mln euro mają na celu rozwój regionu Warmii i Mazur. Zostały one zrealizowane dzięki współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z Partnerstwem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF).

Podpisane porozumienie terytorialne, oprócz Olsztyna, obejmuje również sześć okolicznych gmin znajdujących się w granicach MOF. Są to: Barczewo, Stawiguda, Dywity, Purda, Jonkowo oraz Gietrzwałd.

Planowane projekty inwestycyjne, które zostaną sfinansowane z przyznanej kwoty 48,2 mln euro to: budowa nowego przebiegu drogi nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej, stworzenie Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie oraz modernizacja olsztyńskiego planetarium z utworzeniem Habitatu Księżycowego.

Środki na sfinansowanie tych inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-27 (45,6 mln euro) oraz z budżetu państwa, w ramach kontraktu programowego dla województwa warmińsko-mazurskiego (ponad 2,6 mln euro). Przyznane fundusze mają na celu uzupełnić te, które MOF otrzymał w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konferencji przyświecały osoby odpowiedzialne za rozwój regionu. W spotkaniu uczestniczyli: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, przewodniczący rady miasta, Maria Bąkowska, członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, radny Łukasz Łukaszewski oraz Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd. Marszałek Kuchciński podkreślił, że to Robert Szewczyk odegrał kluczową rolę w wyborze jednej z planowanych inwestycji – budowy ul. Nowobałtyckiej. Marszałek dodał, że koszt tej inwestycji wyniesie około 240 mln zł i przetarg na jej realizację powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.