Plany rozwoju parku Nagórki-Jaroty w Olsztynie: Tor à la Ninja Warrior i nowa ścieżka rowerowa

Na spotkaniu, które odbyło się 3 kwietnia w parku łączącym osiedle Nagórki z Jarotami w Olsztynie, radni miejski Paweł Klonowski i Łukasz Łukaszewski zaprezentowali ideę stworzenia toru dla amatorów sportów ekstremalnych wzorowanego na popularnym formacie telewizyjnym „Ninja Warrior”. Omówili również przyszłe inwestycje planowane na tym obszarze, w tym budowę ciągu rowerowego.

Radni poinformowali o zakończeniu procesu przetargowego na budowę ciągu rowerowego, a także o wyborze wykonawcy kolejnego etapu rozbudowy parku. Nowa inwestycja nosi nazwę „Rozbudowa Infrastruktury Rekreacyjnej, Budowa Alejek Pieszych i Ścieżki Rowerowej oraz Społeczne Dokonanie Nasadzeń Drzew” i będzie realizowana przy użyciu funduszy z budżetu obywatelskiego.

Jak wyjaśnił Paweł Klonowski, pierwszym krokiem był stworzenie dojścia do parku od strony ulicy Turowskiego. Wówczas fundusze wystarczyły na wytyczenie ciągu dla pieszych. Obecnie skupiają się na tworzeniu infrastruktury rowerowej. Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za ten etap prac, jest już zapoznany z terenem, gdyż brał udział w realizacji poprzednich działań.

Podczas konferencji poinformowano, że koszt pierwszego etapu inwestycji (ścieżki piesze) wyniósł 500 tys. zł, a drugi etap (ciąg rowerowy) ma kosztować 800 tys. zł.

Łukasz Łukaszewski podkreślił, iż początek inwestycji wiązał się z budową zbiorników retencyjnych. Dzięki przekonaniu władz miasta do rozbudowy ścieżek, środki z budżetu obywatelskiego mogły być wykorzystane do uzupełnienia inwestycji.

Koncepcja stworzenia toru na wzór „Ninja Warrior” stanowi następny projekt, który zostanie przedstawiony mieszkańcom miasta do oceny i głosowania. Radni szacują, że koszt tego przedsięwzięcia może wynieść około 150 tys. zł, choć ostateczna kwota zależy od rodzaju podłoża, które zostanie użyte podczas budowy.