Zapraszamy do udziału w kampanii "Czysta Łyna!"

Organizatorzy akcji o zasięgu krajowym pod nazwą „Operacja Czysta Rzeka” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej pracy nad poprawą stanu czystości rzeki Łyny. Zaplanowane jest to na niedzielę, 7 kwietnia. Oferujemy możliwość korzystania z kajaków, a dodatkowo planujemy zorganizować grupę pieszą.

W tegoroczne działania ekologiczne o nazwie „Operacja Czysta Rzeka” zaangażowało się już ponad 500 różnych inicjatyw oraz 13 tysięcy osób. Olsztyn również znalazł się na mapie tych działań. Spotkanie wszystkich chętnych odbędzie się 7 kwietnia (niedziela) o godzinie 9:30 przy ulicy Kalinowskiego (most nad Łyną, osiedle Brzeziny), gdzie rozpocznie się prace nad sprzątaniem rzeki Łyny. Na początku przewidziana jest krótka odprawa, po której uczestnicy otrzymają paczki startowe zawierające koszulki okolicznościowe, worki na śmieci i rękawiczki.

Prace w ramach projektu „Czysta Łyna” potrwają aż do elektrowni wodnej w Lesie Miejskim. Czas trwania akcji jest zależny od wytrzymałości uczestników lub do nadejścia zmroku. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi gorącą herbatę (zaleca się przyniesienie własnych termosów).

W ramach akcji, jedna grupa będzie pracować na wodzie, korzystając z kajaków lub kanu (ich dostępność jest ograniczona). Pozostali uczestnicy będą sprzątać brzegi rzeki, idąc trasą Łynostrady. Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie, mogą jeszcze zgłosić swój udział [link TUTAJ]. Organizatorzy proszą o wysłanie wiadomości SMS na numer 509 550 817 kilka dni przed akcją, potwierdzając swoje uczestnictwo i informując o wyborze formy sprzątania: na wodzie w kajaku/kanu lub pieszo trasą Łynostrady.

Początki „Operacji Czysta Rzeka” datują się na rok 2018, kiedy to w redakcji magazynu „Kraina Bugu” powstał pomysł na sprzątanie rzeki Bug oraz jej dopływów. Jak czytamy na stronie inicjatorów akcji, dzięki zaufaniu i wsparciu pierwszych partnerów udało im się rozpocząć pierwszą edycję, której efekty szybko przekroczyły ich oczekiwania. W ciągu kilku dni okazało się, że na szczeblu lokalnym również istnieje potrzeba podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Jednodniowa inicjatywa nad Bugiem szybko rozrosła się w kilkutygodniową akcję o zasięgu ogólnopolskim, angażującą osoby publiczne oraz lokalnych liderów. Podczas piątej edycji, która miała miejsce w 2023 roku, przeprowadzono 671 działań, w których wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Udało się zebrać 375 ton odpadów. W ramach jubileuszowej edycji uruchomiono też program edukacyjny dla szkół podstawowych „Rok nad Rzeką”, który miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych form ochrony przyrody, rodzajów odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zasad segregacji i recyklingu.