Proces wyboru nowego Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie – zakończony

Podczas ostatniego zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego, które odbyło się na koniec marca w Olsztynie, wytypowano trzech kandydatów do objęcia stanowiska Prezesa tego sądu. Na liście znaleźli się: sędzia Paweł Juszczyszyn, którego kandydaturę poparło 19 osób, a przeciw były 22 (9 abstynentów), sędzia Krzysztof Krygielski z 29 głosami „za”, 5 „przeciwnymi” oraz 16 „wstrzymującymi się” oraz sędzia Katarzyna Zabuską, która zdobyła poparcie 28 głosujących, przy 11 głosach „przeciw” i równie licznej grupie abstynentów.

Następnie, w dniu 18 kwietnia, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podjął decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Krzysztofa Krygielskiego. Ten zaś jest związany z X Wydziałem Cywilnym tegoż sądu.

Oficjalny początek pełnienia funkcji przez sędziego Krygielskiego zaplanowany został na dzień 22 kwietnia. Jego kadencja będzie trwać przez następne cztery lata.

Przed objęciem stanowiska przez Krygielskiego, funkcję Prezesa pełnił Maciej Nawacki. Został on jednak odwołany z tej roli 19 marca, na podstawie zarzutów Ministerstwa dotyczących nadużywania władzy. Jako przykład takiego działania podawane jest odsunięcie sędziego Pawła Juszczyszyna od orzekania i przeniesienie go do innego wydziału.