Godziny dzielą nas od inauguracji nowo wybranych władz Olsztyna

Jesteśmy zaledwie kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem kadencji nowej Rady Miasta Olsztyna. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia, odbędzie się również ceremonia zaprzysiężenia świeżo wybranego prezydenta miasta, położonego na terenie Warmii i Mazur.

Od dnia, kiedy mieszkańcy Olsztyna zdali swoje werdykty wyborcze dotyczące składu Rady Miasta, minął już miesiąc, a od momentu wyboru nowego prezydenta – dwa tygodnie. Nadszedł czas na finalizację wszelkich formalności związanych z objęciem przez nich swoich funkcji. Mariusz Stachowiak, Komisarz Wyborczy w Olsztynie, podjął decyzję o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miasta Olsztyna na 7 maja.

Tego dnia, radni najpierw otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich wybór, a następnie zostanie im złożone ślubowanie. Podobny proces czeka również nowo wybranego prezydenta miasta. Na koniec posiedzenia, radni przystąpią do głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady – jak poinformowała Marta Kilanowska-Lebiedzińska, dyrektor Biura Rady Miasta Olsztyna.

Rada Miasta Olsztyna będzie liczyć 25 członków, w tym dziewięciu nowo wybranych radnych. Wśród nich znajdzie się również ustępujący prezydent Piotr Grzymowicz. Największą grupę stanowić będzie Koalicja Obywatelska, z dwunastoma mandatami. Partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła do Rady ośmiu swoich przedstawicieli, a pozostałe pięć miejsc przypadło samorządowcom związanych z indywidualnymi komitetami.

Początek pierwszej sesji Rady Miasta Olsztyna zaplanowano na godzinę 11. W programie znalazły się m.in.: otwarcie sesji, wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze, ceremonia ślubowania radnych i prezydenta miasta, stwierdzenie prawomocności obrad, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta.