Od 27.05.2024 r. funkcjonariusze z Olsztyna otwierają punkt kontroli autobusów na ulicy Leonharda

Działania policyjne w Olsztynie ulegną nieco zmianie począwszy od poniedziałku, 27 maja 2024 roku. Na ulicy Leonharda zostanie uruchomiony stały punkt kontroli autobusów przez miejscowych stróżów prawa. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, między godziną 05:30 a 10:00, pojazdy będą poddawane dokładnym sprawdzeniom.

Policjanci z olsztyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić te działania. Znajdą się oni każdego dnia roboczego na parkingu przy stadionie, który sąsiaduje z ulicą Leonharda. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego – kontrolując stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowcy oraz to, czy jest on trzeźwy.

Podczas takiej kontroli kluczowe jest obecność osoby odpowiedzialnej za planowany wyjazd lub jednego z rodziców dziecka biorącego udział w wycieczce. Bez ich obecności kontrola może nie przynieść pełnego efektu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom.