Uroczyste obchody 25-lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Silver jubileusz czyli 25 lat działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był celebrowany z wielką pompą. Do uczestniczenia w świętowaniu tego doniosłego wydarzenia zaproszono zarówno członków akademickiego grona, jak i wielu distyngowanych gości. Chociaż najważniejsze uroczystości miały miejsce 3 czerwca, to była to jedynie część obchodów.

Rocznicę powstania Uniwersytetu upamiętnia się każdego roku, przywołując do pamięci moment, kiedy przyjęto projekt ustawy o utworzeniu UWM. W tym roku specjalne posiedzenie Senatu odbyło się niecodziennie – w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Goście z kraju dołączyli do olsztyńskiej społeczności akademickiej, aby wspólnie upamiętnić te przemiany, które zaowocowały tak znacząco.

Niezwykle dynamiczny rozwój przez ostatnie ćwierćwiecze ma swoje korzenie w wydarzeniach z 1 czerwca 1999 roku, kiedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mówił prof. Jerzy Przyborowski podczas swojego przemówienia. 9 lipca tego samego roku Sejm uchwalił ustawę o powołaniu uczelni, która zaczęła oficjalnie działać od 1 września 1999 roku za sprawą podpisu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przemiany, jakie nadeszły wraz z utworzeniem uczelni, na trwale zmieniły akademicki pejzaż Olsztyna i całego regionu Warmii, Mazur oraz Powiśla.

Rektor UWM zwrócił uwagę na fakt, że duch wolności i przemian demokratycznych, które zapoczątkowały się w Polsce w 1989 roku, był kluczowy dla odważnych działań, które zaowocowały stworzeniem Uniwersytetu. – Budowanie przyszłości na fundamencie praworządności i demokratycznych wartości dało Polakom siłę do pozytywnego działania i chęci zmiany na lepsze – mówił rektor. Właśnie w tym przełomowym czasie, w Olsztynie, na warmińskiej ziemi pojawiła się idea złączenia trzech lokalnych jednostek i stworzenia unikalnego, różnorodnego Uniwersytetu, który stanie się miejscem dla reprezentantów różnych dyscyplin naukowych i wykształci studentów gotowych na zmiany w swoim regionie.