Olsztyński sąd skazuje pięciu z siedmiu mężczyzn za porwanie i tortury kobiety

4 czerwca Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał ostateczny werdykt w sprawie siedmiu oskarżonych mężczyzn, którzy zostali postawieni przed sądem za porwanie i torturowanie kobiety. Spośród nich, pięciu otrzymało surowe wyroki w zakresie od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, podczas gdy dwaj pozostali zostali uniewinnieni.

Na koniec listopada poprzedniego roku, Sąd Okręgowy w Olsztynie otrzymał akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom. Zostały one oskarżone o porwanie kobiety i jej szczególne umartwianie. Do tego zdarzenia doszło pomiędzy 4 a 5 lutego 2023 roku w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Ze względu na tajemnicę rozprawy, szczegółowe okoliczności czynów, które zarzucono oskarżonym, nie zostały ujawnione publicznie.

Rozpoczęcie procesu miało miejsce 6 lutego 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ sąd uznał, że publiczna rozprawa mogłaby naruszyć prywatne interesy dwóch poszkodowanych osób oraz naruszyć dobre obyczaje społeczne.

Wyrok został ogłoszony 4 czerwca 2024 roku przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Pięciu z oskarżonych – Arkadiusza S., Radosława K., Marcina M., Łukasza P. i Krzysztofa M. – uznano za winnych zarzucanych im czynów. W efekcie Radosław K. i Marcin M. zostali skazani na karę 15 lat pozbawienia wolności, Arkadiusz S. na karę 12 lat, a Łukasz P. i Krzysztof M. otrzymali wyroki 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd nałożył na nich zakaz kontaktowania się z ofiarą oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez okres 10 lat. Ponadto, sąd pozbawił Arkadiusza S., Radosława K., Marcina M., Łukasza P. i Krzysztofa M. praw publicznych na okres 5 lat oraz nakazał im solidarną zapłatę kwoty 150 tys. zł na rzecz pokrzywdzonej jako odszkodowanie za krzywdę.

W ramach tego samego wyroku, Sąd uniewinnił Wojciecha W. i Mariusza S. od zarzucanych im czynów. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że wymierzone kary są adekwatne do stopnia winy oskarżonych oraz do społecznej szkodliwości popełnionego czynu, uwzględniając też ich wcześniejszą karalność.

Wyrok nie jest prawomocny.