Planowany Warmiński Związek Transportu Regionalnego: krok ku lepszej integracji regionalnej komunikacji

We wrześniu 2020 roku nastąpiło starcie pierwszych regularnych linii autobusowych w ramach Powiatowej Komunikacji Zbiorowej. Obecnie PKZ może pochwalić się prawie 40 międzygminnymi połączeniami. Trzy niezależne gminy z powiatu olsztyńskiego również zaopatrują system w swoje linie. Istnieją plany, aby do końca tego roku całość zarządzania przekazać pod skrzydła Warmińskiego Związku Transportu Regionalnego.

Andrzej Abako, starosta olsztyński, przyznaje, że przez te kilka lat PKZ okazał się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla pasażerów – mieszkańców regionu oraz wydajnym ekonomicznie dla gmin. Teraz chce poszerzyć zasięg projektu na wszystkie 12 gmin powiatu, tworząc Warmiński Związek Transportu Regionalnego. Wskazuje także na liczne przykłady takich rozwiązań funkcjonujących już w Polsce.

Do korzyści płynących z takiej integracji należy tańszy bilet dla pasażerów, mniej przesiadek, przyjazny rozkład jazdy i pewność transportu. Dla samorządów zaś to zdecydowanie niższe koszty oraz większa dostępność komunikacyjna.

Starosta Abako wyraził zadowolenie, że nie trzeba już przekonywać burmistrzów i wójtów o korzyściach płynących z takiego rozwiązania. Prace nad statutem Warmińskiego Związku Transportu Regionalnego są w toku i ma nadzieję, że do jego formalnego powstania dojdzie jeszcze w tym roku.

Planowane jest, że związek będzie odpowiedzialny za całkowitą organizację i koordynację przewozów w powiecie, zarządzając flotą operatorów poszczególnych linii i ustalając rozkłady jazdy. Integracja obecnych rozwiązań umożliwi wprowadzenie jednego biletu na wszystkie linie powiatowe. Co więcej, WZTR jako podmiot prawny będzie mógł ubiegać się o zewnętrzne środki na rozwój transportu publicznego w powiecie, co pozwoli odciążyć budżety samorządów.

System komunikacji publicznej na poziomie powiatu finansowany jest z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa dzięki Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych, budżetów samorządów gminnych oraz z przychodów z biletów. Koszt organizacji i obsługi całej sieci ponosi samorząd powiatowy.