Statystyki przestępczości z pierwszego kwartału na Warmii i Mazurach – ranking miast

Główne siedziby przestępczości na Warmii i Mazurach w pierwszej części roku, według najnowszych danych, zostały zidentyfikowane. W tym okresie odnotowano 6 775 przestępstw na tym obszarze, jak wynika z raportu Urzędu Statystycznego w Olsztynie, który opiera swoje wyniki na danych dostarczonych przez Komendę Główną Policji.

Po analizie danych, zdecydowanie największa liczba przestępstw miała miejsce w dużych aglomeracjach. W mieście Olsztyn odnotowano ich 1906, a w Elblągu – 720. Analiza szczegółowa dla Olsztyna pokazała dominację przestępstw przeciwko mieniu i gospodarki, które stanowią znaczną większość, podczas gdy przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowią jedną piątą.

Joanna Balcerzak, reprezentująca Urząd Statystyczny w Olsztynie, poinformowała o dominacji przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie całego województwa, po nich następują przestępstwa kryminalne i drogowe. Biorąc natomiast pod uwagę klasyfikację przestępstw, największa liczba z nich jest skierowana przeciwko mieniu, a następnie przeciwko wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu publicznemu oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jeżeli odłożymy na bok największe miasta regionu, które posiadają status powiatu, to górę w rankingu przestępczości w pierwszym kwartale bierze powiat olecki. Zarejestrowano tam 557 przestępstw, przy czym wskaźnik rozwiązanych spraw jest najwyższy i wynosi nieco ponad 97 procent.

Końcowe dane dla pierwszych trzech miesięcy tego roku na Warmii i Mazurach pokazują, że liczba przestępstw spadła o 3,5 procenta w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.