Nowa jakość nawierzchni ulic Olsztyna – wakacyjne remonty drogowe zapowiadają gruntowną modernizację

Wakacje to czas intensywnych prac drogowych w Olsztynie. Drogowcy przystępują do remontów na wielu olsztyńskich ulicach i chodnikach, ze szczególnym naciskiem na te mniej uczęszczane. Wśród pierwotnych miejsc docelowych znajdują się takie ulice jak Sikorskiego, Piłsudskiego, Warszawska, Wyszyńskiego, Niepodległości, Partyzantów i Pieniężnego – wszystkie te trasy są praktycznie nowe. Mimo to, jeszcze w tym miesiącu planowane są pierwsze prace na innych ulicach i chodnikach, które wymagają poważnej renowacji.

Czynnikiem decydującym o wyborze lokalizacji do remontu były zarówno opinie przedstawicieli Rad Osiedli, jak podkreślił prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, jak również rezultaty przeprowadzonych inspekcji dróg oraz zgłoszenia od mieszkańców miasta.

Kolejność działań jest już ustalona: przede wszystkim zostanie odnowiona nawierzchnia ulicy Dąbrowszczaków. W lipcu drogowcy mają też pojawić się na fragmentach ulic Murzynowskiego, Kołobrzeskiej (między Dworcową a Leonharda), Barcza (od skrzyżowania z Krasickiego do skrzyżowania z Turowskiego) oraz Augustowskiej (od Wyszyńskiego do Opolskiej). Jak podkreśla Marcin Szwarc, dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, nie będą to typowe prace związane z łataniem dziur. W pierwszej fazie planowane jest zdjęcie starej nawierzchni, regulacja studzienek i wpustów w pasie drogowym, a potem ułożenie nowego asfaltu.

Proces ten nie będzie wymagał długotrwałych zmian w organizacji ruchu. Czas trwania robót zależeć będzie od długości remontowanego odcinka i ma wynosić od trzech do dziesięciu dni. Co więcej, prace będą prowadzone etapami, unikając jednoczesnego remontu na wielu ulicach miasta.

Kolejne prace na ulicach i chodnikach mają być kontynuowane aż do września. Informacje o kolejnych lokalizacjach prac remontowych zostaną udostępnione przez urząd miasta w nadchodzących miesiącach.