Stadion miejski w Olsztynie przejdzie gruntowną modernizację – rusza przetarg

Władze miasta Olsztyna podały informację o uruchomieniu procesu przetargowego na kompleksową przebudowę lokalnego stadionu miejskiego znajdującego się przy al. Piłsudskiego 69a. Szczegóły oferty zostały opublikowane na stronie internetowej platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn. Inwestycja obejmuje szeroko zakrojone działania remontowe oparte na formule zwaną „zaprojektuj i wybuduj”.

Wśród najważniejszych punktów planu inwestycji znalazły się: rozbudowa trybuny południowej, stworzenie nowej strefy parkingowej w miejscu poprzedniej, zburzenie trybuny wschodniej i wybudowanie jej od nowa. W ramach tego projektu przewidziane jest także ograniczenie obszaru trybuny północnej, która ma służyć kibicom drużyny gości. Następnie, aktualne miejsca postojowe oraz ścieżki komunikacyjne zostaną wykorzystane ponownie.

Projekt przewiduje także utwardzenie obszaru o wymiarach minimum 20×30 metrów dla wozów transmisyjnych w pobliżu trybuny zachodniej i północnej. Zakłada również renowację masztu z pierścieniami olimpijskimi przy trybunie wschodniej oraz przeniesienie pomnika gimnastyczki z obręczą znajdującego się w pobliżu ulicy W. Leonharda.

Dodatkowo, planowana jest modernizacja, ogrodzenie i powiększenie strefy parkingowej dla sędziów i delegatów za trybuną zachodnią, a także modernizacja części trybuny północnej – miejsca siedzące, ogrodzenie. Planowana jest również rozbiórka słupa billboardowego przy trybunie wschodniej i zabezpieczenie istniejących słupów oświetleniowych do dalszego użytkowania. W ramach inwestycji przewidziano też wykonanie utwardzenia przed wejściem na trybunę wschodnią przy ul. W. Leonharda oraz wycinkę drzew w zakresie strefy wejścia na tę trybunę.

Ciekawym aspektem planu jest wykorzystanie gruzu powstałego po rozbiórce trybuny wschodniej do konstrukcji nowej trybuny oraz miejsc postojowych dla VIP-ów i mediów. Inwestycja obejmuje także serie prac budowlanych, włączając przygotowanie budowy, organizację terenu, wykonanie wszystkich prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowanie terenu po pracach.

Podmioty zainteresowane realizacją przedstawionego zamówienia mogą składać swoje oferty do 7 sierpnia, do godziny 11:00. Otwarcie ofert zaplanowano na tę samą datę o godzinie 11:30. Całość inwestycji powinna zostać zakończona do końca września 2026 roku.