Konferencja techniczna – wiele informacji całkiem za darmo

30 września z Olsztynie odbyło się wydarzenie zatytułowane „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. Składało się na nie 14 praktycznych wystąpień oraz stoiska konsultacyjne. Za imprezę odpowiedzialni byli praktycy, które doskonale wiedzą w jaki sposób wprowadzać rozwiązania powiązane z Utrzymaniem Ruchu. Podzielili się oni swoim doświadczeniem oraz omówili narzędzia wykorzystywane w tym procesie.

Oprócz tego mówiono na temat korzyści związanych ze stosowania parków maszynowych. Oszczędność oraz zyskanie większej ilości czasu to tylko przykłady. Następny punkt programu polegał na przekazaniu wiedzy odnośnie wdrażania praktyk inżynierskich oraz produkcyjnych. Odbyło się to w trakcie konferencji technicznej. Uczestnicy zapoznali się z diagnostyką z zastosowaniem pomiaru ultradźwięków, wibracji, temperatury oraz prędkości obrotowej. Była mowa o obrodach bezpieczeństwa, laserowych osiadaniach maszyn czy termowizji. Dodatkowo odbyły się warsztaty w trakcie których zdobytą wiedzę połączono z ćwiczeniami praktycznymi. Wszystkie te atrakcje dostępny były całkowicie za darmo. Oby jak najwięcej takich inicjatyw w Olsztynie.