Praca w Olsztynie – jak znaleźć interesujące oferty pracy?

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. To miasto-ogród, położone w otoczeniu lasów i jezior stanowi popularny kierunek urlopowy, przyjazne miejsce do życia. Z jednej strony oferuje dostęp do profesjonalnych usług, kultury, edukacji na wysokim poziomie, z drugiej zapewnia bliski kontakt z naturą, świetne warunki do odpoczynku i rekreacji.

Rynek pracy w Olsztynie jest największy w skali województwa, daje szansę na znalezienie zatrudnienia w firmach z polskim i zagraniczny kapitałem.

Trzeba zaznaczyć, że Warmia i Mazury są obszarem z dominującą funkcją turystyczną i rolniczą – nastawioną na produkcję ekologicznej, wysokiej jakości żywności, z niewielką liczbą dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Ma to swoje odbicie w sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w województwie przekracza średnia krajową – zgodnie z danymi GUS (stan na koniec marca 2021 r.) wynosi 10,5%, podczas gdy wartość dla Polski to 6,4%. Olsztyn odznacza się najniższym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego w całym województwie – 3,7%. To najlepiej rozwinięty ośrodek gospodarczy regionu. Warto więc sprawdzić, w jakich branżach dostępna jest praca w Olsztynie od zaraz i gdzie szukać ofert.

Aktualne oferty pracy w Olsztynie – gdzie ich szukać?

W Olsztynie działają ponad 24 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym duże zakłady pracy (wg stanu REGON na koniec marca 2021 r. 4 zatrudniające 1000 lub więcej osób i 28 z kadrą rzędu 250-999 pracowników). Handel, usługi naprawy pojazdów, profesjonalne, naukowe i techniczne, budowlane – to najliczniej wybierane sektory PKD, ale przekrój branżowy olsztyńskich firm jest bardzo zróżnicowany. Spośród osób rozglądających się za pracą w Olsztynie w najlepszej sytuacji są ci, którzy wykonują jeden z poszukiwanych zawodów.

Zgodnie z prognozą Barometr zawodów najwięcej deficytowych profesji w Olsztynie znajdziemy w szeroko pojętym przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz usługach medycznych i opiekuńczych. Z kolei duża konkurencja w procesie rekrutacji czeka filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, kierowców samochodów osobowych oraz pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej. Nie oznacza to bynajmniej, że praca w Olsztynie dla osób z takim wykształceniem i uprawnieniami jest całkowicie niedostępna. Po prostu – warto zapoznać się z sytuacją na rynku, aby lepiej się przygotować do poszukiwania pracy i sporządzić konkurencyjne dokumenty aplikacyjne, które wyróżnią nas z tłumu kandydatów.

Praca w Olsztynie – jak przygotować profesjonalne CV?

Jeśli ubiegamy się o pracę, niezależnie w jakiej branży, CV jest zupełną podstawą. To na podstawie nadesłanych życiorysów rekruter dokonuje wstępnej selekcji kandydatów. Słabe CV dyskwalifikuje nas zatem już na starcie.

Co obowiązkowo musi zawierać? Dane osobowe – w tym aktualny adres e-mail i nr telefonu – informacje o naszym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, znajomości języków obcych, zdobytych uprawnieniach i ukończonych kursach oraz klauzulę zawierającą zgodę na wykorzystanie przez pracodawcę naszych danych osobowych w procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo możemy dodać informację o zainteresowaniach, zdjęcie oraz profil zawodowy. Ten ostatni element da nam szansę, aby się wyróżnić. Umieszczany jest przed doświadczeniem i wykształceniem. To 2-3 zdania mówiące kim jesteśmy i do czego zmierzamy w naszej pracy zawodowej.

Jakie powinno być profesjonalne CV? Bezbłędne i przejrzyste. Najważniejsze informacje muszą być od razu widoczne, należy wyróżnić poszczególne sekcje, zachowując przy tym jednolity styl dokumentu. Jeśli przygotowanie życiorysu wydaje się nam nadal czarną magią, możemy sobie nieco pomóc, korzystając z dostępnych w internecie wzorów lub kreatora CV. Praca.pl to portal pracy udostępniający takie narzędzie zupełnie za darmo.

Wystarczy zalogować się na stronie i wypełnić poszczególne sekcje zgodnie z zawartymi w kreatorze CV wskazówkami. Gotowy plik możemy pobrać w formacie PDF bądź zapisać w profilu kandydata i w dowolnej chwili wykorzystać do aplikowania na pojawiające się oferty.

Posiadanie konta na portalu z ogłoszeniami o pracę daje nam jednak o wiele więcej korzyści. Na praca.pl mamy stały dostęp do poddawanych weryfikacji, a więc bezpiecznych i zawsze aktualnych ofert pracy w Olsztynie i innych lokalizacjach, możemy z poziomu strony czy aplikacji mobilnej kontaktować się z pracodawcami, włączyć powiadomienia o nowych wakatach. Z takimi udogodnieniami i gdy mamy wszystko w jednym miejscu, szukanie pracy jest o wiele prostsze.