Wykonawca węzła przesiadkowego Olsztyn-Śródmieście wybrany

Następny fragment Śródmieścia w Olsztynie zostanie odmieniony. Prace mają objąć obszar pomiędzy torami podziemnego przejścia, a ulicę Partyzantów. Aktualnie teren, który znajduje się w pobliżu przystanku Olsztyn-Śródmieście jest obsadzony garażami. Projekt zakłada więc, że będzie to funkcjonalna, przyjazna przestrzeń, więc ponad 50 garaży wraz z gospodarczymi budynkami zostanie rozebranych. Podczas realizowania projektu, prace ciągle będą pod nadzorem archeologa, gdyż znajdował się w tym miejscu cmentarz z lat 20. XX wieku. 

Prace przyszłego wykonawcy na węźle przesiadkowym

Do głównych robót w tym projekcie należy wybudowanie jezdni, a także chodników, które będą umożliwiać dojście do kolejowego przystanku na węźle przesiadkowym Olsztyn-Śródmieście. Teren ma zostać zagospodarowany w formie parku, w którym umieszczone zostaną elementy upamiętniające dawny cmentarz. Postawione zostaną specjalne ścianki, Pawilon Śmierci, czy lapidarium. Powstaną także miejsca postojowe dla rowerów miejskich oraz miejsca typu Kiss&Ride. Przebudowana i wybudowana będzie również infrastruktura podziemna. Dosadzone zostaną nowe drzewa oraz rośliny tj. grab pospolity. Lipy drobnolistne, bluszcz czy tuje. 

Wybrany wykonawca nowego węzła Olsztyn-Śródmieście

Na oferty wykonawców miasto Olsztyn czekało do 19 stycznia 2021 roku. Czas na realizację całej inwestycji od momentu podpisania umowy wynosi zaledwie sześć miesięcy. Miasto Olsztyn wybrało wykonawcę nowego węzła przesiadkowego pomiędzy ulicami Partyzantów i 1 Maja a torami. Zakładane oferty aż czterech firm były nieco wyższe, niż władze miasta zakładały. Jednak zdecydowano się na jednego z wykonawcę. Cała inwestycja oszacowana jest na kwotę 4,6 milionów złotych i zostanie powierzona przedsiębiorstwu Skorłutowski. Prezydent Miasta Olsztyn chce podnieść jakość nowego obszaru miasta, poprawić jego funkcjonowanie oraz upamiętnić osoby, które zostały pochowane na cmentarzu.