Pierwsze stypendium naukowe i artystyczne im. Marka Baumana przyznano

W ramach stypendium im. Marka Baumana studenci mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim mogą dostać wsparcie finansowe za bardzo dobre się wyniki w nauce oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Pierwsze nagrody już przyznano – przybliżamy sylwetkę osoby, która została wyróżniona w tym roku. 

Komu przyznaje się stypendium?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się studenci, którzy mieszkają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, ale także finansów, nauk ścisłych i przyrodniczych, medycyny czy pola inżynieryjno-technicznego. Stypendium uwzględnia także szczególne wyróżniania i dokonania w dziedzinach artystycznych. 

Patronem stypendium jest zmarły na początku 2019 roku Marek Bauman. Był on skarbnikiem wojewódzkim od 2000 roku aż do śmierci. Wyróżniał się wysokimi kwalifikacjami i stale rozwijał swoje kompetencje, żeby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Uznawano go za specjalistę w dziedzinie prawa finansowego – znacząco poprawił funkcjonowanie samorządu województwa, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu. W 2008 roku został wyróżniony za zasługi wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe, otrzymując Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa warmińsko-mazurskiego. Marszałek Gustaw Marek Brzezin przyznaje, że był nie tylko sumiennym i zaangażowanych w sprawy regiony pracownikiem, ale także oddanym kolegą i przyjacielem. Ustanowienie stypendium imienia Marka Baumana ma być formą upamiętnienia wieloletniego skarbnika województwa. 

Joanna Skuza laureatką stypendium im. Marka Baumana

Pierwsze stypendium przyznano w tym roku. Otrzymała je Joanna Skuza – pochodząca z Lidzbarka studentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Równolegle studiuje także międzynarodowe stosunki gospodarcze. Za wybitne osiągnięcia naukowe, liczne publikacje oraz doskonałe wyniki w nauce otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. Joanna Skuza jest członkinią Koła Naukowego Rachunkowości „Audytor” oraz Fundacji Studenckiej „Forum Business Centre Club – Region Trójmiasto”, w której zajmuje stanowisko wiceprzewodniczącej. Jury doceniło także jej uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rachunkowość Warta Poznania”, gdzie wygłosiła indywidualnie referat.