Już niedługo poznamy wykonawcę remontu zajezdni tramwajowej

Liczba taboru w Olsztynie jest coraz większa. To wszystko powoduje, że olsztyńska zajezdnia tramwajowa przy ulicy Kołobrzeskiej musiała zostać jak najszybciej rozbudowana. Miasto od razu przeszło do działania i w ostatnim czasie odbył się przetarg, w ramach którego miał zostać wyłoniony wykonawca remontu zajezdni tramwajowej.

Przetarg na remont zajezdni tramwajowej

Obecna sieć musi zostać rozbudowana jak najszybciej. Wynika to z ciągle powiększającego się taboru. Jeśli rozbudowa nie zostałaby rozpoczęta w najbliższym czasie, to tramwaje musiałyby znajdować się po prostu poza zajezdnią, a więc pod gołym niebem.

W przetargu na rozbudowę zajezdni tramwajowej wzięły udział dwie firmy. Miasto na inwestycję związaną z rozbudową zajezdni tramwajowej przeznaczyło docelowo 90,5 miliona złotych. Ofertę w wysokości 87,39 miliona złotych złożyła firma Budimex. Z kolei drugą ofertę w wysokości ponad 100 milionów złotych złożyły firmy Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura.

Zniknie część autobusowa

W ramach przebudowy zajezdni tramwajowej ma powstać znacznie więcej miejsc dla tramwajów. Co ciekawe, w ramach przebudowy ma zostać usunięta część wschodnia, gdzie znajdują się autobusy. Zamiast tego ma tam zostać stworzone miejsce, gdzie również będą mogły stacjonować tramwaje. Wszystko za sprawą tego, że w obecnym stanie nie starczyłoby miejsca na rozlokowanie wszystkich miejskich tramwajów. A przypomnijmy, że łącznie ma ich być aż 27, ponieważ już niedługo zostanie zrealizowany kontrakt przez Durmazlar.

Rozbudowana część zajezdni tramwajowej ma bardzo mocno przypominać część, która już istnieje. Według wstępnych informacji ma ona być niemal odbiciem lustrzanym obecnej zajezdni. Po nowej wschodniej części zajezdni ma być miejsce na 16 tramwajów. Ponadto po nowej stronie ma powstać także torowisko, trakcja, układ drogowy czy też zasilanie. Miasto zapewniło sobie również wykonanie dodatkowych opcji, takich jak dodatkowa hala naprawcza z całym zapleczem.

Od momentu podpisania umowy prace powinny zostać zakończone po 18-stu miesiącach. Na początku będzie musiał oczywiście zostać stworzony projekt budowlany, a następnie wykonawca będzie musiał zdobyć pozwolenie na budowę. Początek prac nastąpi więc dopiero za kilka miesięcy.