Przywrócenie bezpieczeństwa podczas letnich prac polowych

W miesiącu sierpniu działania gospodarcze na polach i farmach zyskują na intensywności. Funkcjonariusze policji przypominają o konieczności utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Zalecają rolnikom, aby zachować ostrożność zarówno podczas zbiorów, jak i podczas obsługi sprzętu rolniczego. Ponadto, apelują do wszystkich kierowców, aby byli bardziej ostrożni na drogach podczas sezonu letniego, kiedy to liczba maszyn rolniczych na drogach znacząco wzrasta. Wskazują również na ryzyko wynikające z ekstremalnych temperatur letnich. Bezpieczeństwo, zdaniem służb mundurowych, jest w dużej mierze w naszych rękach.

Bezpieczeństwo personelu pracującego na farmach i małych dzień spędzających wakacje na terenach wiejskich zależy od naszej odpowiedzialności i czujności. Służby apelują do rolników o sprawdzenie stanu technicznego używanego sprzętu i maszyn oraz o prawidłowe zabezpieczenie ładunków. Prace gospodarcze są nie tylko obowiązkami, ale stają się również atrakcją dla dzieci spędzających wakacje na wsi, które mogą obserwować, jak funkcjonuje gospodarstwo. Podwórko to miejsce codziennej pracy, ale także miejsce zabaw dla dzieci. Policja przypomina jednak, że obowiązki związane z pracą polową nie zwalniają dorosłych z opieki nad dziećmi i pilnowania ich bezpieczeństwa. Należy chronić dzieci przed niebezpiecznymi zabawami przy maszynach rolniczych – nasza odpowiedzialność może zapewnić bezpieczeństwo innych.

Wreszcie, służby porządkowe ponownie zwracają się z apelem do kierowców, prosząc ich o dodatkową ostrożność na drogach w okresie letnim ze względu na większą liczbę maszyn rolniczych znajdujących się na drogach.