Oferta Budimexu na czele przetargu dotyczącego budowy drogi S16

Budimex znalazł się na szczycie listy ofert, które były oceniane w ramach przetargu na budowę i zaprojektowanie drogi S16 między węzłami Olsztyn Wschód a Barczewo. Pomimo że inwestor, GDDKiA, dał najwyższą ocenę propozycji Budimexu, formalne rozstrzygnięcie przetargu jeszcze nie nastąpiło.

Wysoko oceniona oferta Budimexu opiewa na kwotę 507,2 mln zł brutto. Jest to druga najniższa propozycja cenowa spośród wszystkich ofert złożonych w tym przetargu. Tylko konsorcjum Polimex Infrastruktura i Mosty Łódź przedstawiło niższą cenę za wykonanie prac, wynoszącą 445,5 mln zł.

Organizator przetargu miał do wyboru łącznie 9 propozycji, jednak wszystkie one przekraczały pierwotnie ustalony budżet na poziomie 390,6 mln zł. Projekt ma na celu dostosowanie obecnej drogi nr 16 do standardów trasy ekspresowej. Znaczy to, że konieczna będzie rozbudowa drugiego pasa ruchu oraz przebudowa specyficznych odcinków istniejącej drogi. Dodatkowo planowane jest stworzenie dodatkowych jezdni służących obsłudze terenów przyległych.

Trwa również równoległy przetarg na podobny zakres prac dla odcinka Barczewo – Biskupiec. Oba te segmenty stanowią łącznie 30 km trasy. Na odcinku między Barczewem a Biskupcem powstaną nowe węzły: Wójtowo i Łęgajny a trzy już istniejące: Barczewo, Kromerowo i Biskupiec będą poddane renowacji.

Zaplanowano również wprowadzenie systemu zarządzania ruchem oraz systemu preselekcyjnego na wyznaczonym odcinku. GDDKiA zdecydowała również o wprowadzeniu kilku nowości w obu przetargach, takich jak wymóg maksymalnego wykorzystania destruktu asfaltowego w procesie tworzenia nowych nawierzchni oraz zastosowanie samowystarczalnego oświetlenia węzłów za pomocą systemów pozyskiwania energii odnawialnej i magazynowania energii.