Adaptacja Olsztyna do zmian klimatycznych: zielona i błękitna infrastruktura

Oczywiste stają się dla wszystkich zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które nieustannie oddziałują na nasze środowisko. Ten globalny problem dostrzegają coraz liczniejsze grupy ludzi, przygotowując się na nadchodzący kryzys wywołany tymi zmianami. Wśród tych świadomych sytuacji są również władze miejskie, które starają się przekształcić utwardzone powierzchnie miejskie w obszary częściowo pokryte zielenią, co umożliwi retencję wody – zasobu coraz bardziej cennego w kolejnych latach. Olsztyn dołącza do miast angażujących się w takie działania, zorientowane na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, podkreśla narastającą częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych i wynikających z nich katastrof naturalnych. Mimo że Olsztyn i okoliczne tereny na razie unikają tych niebezpieczeństw, to jak twierdzi Grzymowicz, miasto musi być gotowe na dziedzictwo zmian klimatu. Akcje mające na celu przygotowanie na te zmiany zostały już zapoczątkowane.

Podstawą adaptacji Olsztyna do nowej rzeczywistości jest koncept zielono-błękitnej infrastruktury. Błękit symbolizuje wodę, zieleń reprezentuje natomiast roślinność. W połączeniu te dwa elementy skutecznie zatrzymują część wody opadowej, pomagając radzić sobie z intensywnymi ulewnymi deszczami, które nierzadko prowadzą do powodzi na niektórych obszarach miasta.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje obecnie 10 zbiorników retencyjnych, a planowana jest realizacja kolejnych. Przeprowadzany jest również proces wymiany rur deszczowych, które czasami są źródłem problemów infrastrukturalnych.

Zasadniczym składnikiem strategii przystosowania miasta do nieuchronnych zmian klimatycznych są drzewa. W ramach projektu poprawy transportu publicznego planowane jest posadzenie blisko 3 tysięcy nowych drzew.