Powstaje nowe boisko do koszykówki przy III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7 na al. Sybiraków w Olsztynie, gdzie obecnie znajduje się boisko do piłki nożnej, trwają prace budowlane nad kolejnym obiektem sportowym. Tym razem będzie to boisko do gry w koszykówkę, którego powstanie odbywa się na terenie przyległym do III Liceum Ogólnokształcącego.

Miasto Olsztyn oferuje swoim mieszkańcom liczne miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji, takie jak skateparki, orliki, pływalnie, trasy rowerowe czy biegowe oraz parki. Dzięki zwycięskiemu projektowi zgłoszonemu w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, mapa stolicy Warmii i Mazur będzie teraz wzbogacona o kolejny sportowy punkt – boisko do koszykówki. Prace nad jego realizacją już się rozpoczęły.

Zgodnie z informacją podaną przez Krzysztofa Śmiecińskiego dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, wykonawca już rozpoczął przygotowywanie terenu przy szkole. Pierwszym krokiem było usunięcie starej, asfaltowej nawierzchni.

Na tym miejscu powstanie boisko z nawierzchnią syntetyczną. Planowana jest również budowa systemu odwodnienia, oświetlenia, nowych chodników wokół boiska oraz parkingu dla rowerów, wyposażonego dodatkowo w stację do ich naprawy.

Inicjatorzy projektu podkreślają, że wymiana nawierzchni na syntetyczną znacznie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników boiska. Zmniejszy to ryzyko kontuzji spowodowanych zbyt twardym podłożem. Dodatkowo, nowe boisko ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Olsztyna, popularyzację koszykówki oraz zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

W trakcie prac zaplanowano również wymianę ogrodzenia szkoły przy al. Sybiraków. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi nieco ponad 1,1 mln złotych, a jej zakończenie przewidziane jest na okres trzech miesięcy.