Analiza zarobków w przedsiębiorstwach na Warmii i Mazurach – lipiec 2023

Statystyki dotyczące zarobków mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na przestrzeni ostatniego roku pokazują istotne zmiany. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z lipca 2023 r. wskazują wzrost średnich wynagrodzeń brutto do 6274,7 zł, co plasuje ten region na porównywalnym poziomie do ogólnopolskiej średniej.

Ta wartość oznacza wzrost płac w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 5,12%. W skali całego roku, pensje na Warmii i Mazurach zauważalnie wzrosły, prezentując zmianę na poziomie 15,09%.

Na tle kraju, płace w firmach również wykazały tendencję wzrostową o 12,46%, a średnia krajowa w lipcu 2023 r. osiągnęła kwotę 6301,05 zł.

Różnice widoczne są również w podziale na branże działające w województwie warmińsko-mazurskim. Przemysł ogółem notował średnią płacę na poziomie 6385,06 zł, przetwórstwo przemysłowe – 6410,82 zł. Przemysł związany z dostarczaniem wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz rekultywacją wypłacał średnio 6026,54 zł. W budownictwie wynagrodzenia oscylowały wokół kwoty 6062,04 zł, a w handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych – 5559,22 zł.

Średnie zarobki w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosły 6048,14 zł. W sektorze zakwaterowania i gastronomii notowano płace na poziomie 5129,55 zł, natomiast w branży informacyjnej i komunikacyjnej – aż 7521,1 zł. Obsługa rynku nieruchomości zapewniała średnie zarobki na poziomie 6488,48 zł, a działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7346,64 zł. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej – średnio 4337,85 zł.

Dane GUS są aktualizowane co miesiąc. Należy pamiętać, że publikowane statystyki dotyczą tylko firm zatrudniających więcej niż 9 osób.