Olsztyn gospodarzem kolejnego spotkania animatorów kultury

Miasto Olsztyn po raz czwarty ma zaszczyt gościć animatorów kultury z różnych miejsc województwa, stając się nieodłącznym elementem okresu posezonowego. Spotkanie to przyciąga entuzjastów kultury, oferując im platformę do wymiany wiedzy i prowadzenia inspirujących dyskusji.

Tegoroczne spotkanie przyciągnie nie tylko przedstawicieli instytucji edukacyjnych i kulturalnych z olsztyńskiego regionu Warminsko-Mazurskiego, ale także aktywnych uczestników z 18 innych miejscowości tegoż województwa. Szybkość, z jaką lista chętnych uczestników została wypełniona, potwierdza potrzebę takich spotkań służących rozwojowi i wymianie doświadczeń – podkreśla Karolina Lewandowska, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Na tegorocznym wydarzeniu głównym tematem będą pokoleniowe różnice. Od roli najnowocześniejszych technologii w animacji kultury, przez wpływ gier na tworzenie kultury, po trendy i wyzwania związane z próbami zrozumienia rzeczywistości – te i wiele innych tematów będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkań.

Trzydniowe wydarzenie, planowane na dni od 22 do 24 września, odbędzie się w Kamienicy Naujacka, ciesząc się obecnością entuzjastów kultury z całego regionu.