36 gmin w Warmińsko-Mazurskim otrzymuje 160 milionów złotych na rozwój mieszkalnictwa

W ramach wsparcia mieszkalnictwa, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przyznał środki finansowe 36 gminom z województwa warmińsko-mazurskiego. Łączna suma przekazanych dotacji wynosi ponad 160 milionów złotych, które mają być wykorzystane na budowę mieszkań przeznaczonych do wynajmu. Środki te są dystrybuowane za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ryszard Adamczak, prezes spółki SIM KZN Warmia i Mazury, podczas wyjaśniania zasad współpracy między samorządami a Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową (SIM), podkreślił, że każda gmina otrzymała początkowe finansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Dodatkowo, kolejne transze funduszy będą stanowiły 10% wartości planowanej inwestycji.

Wojewoda warmińsko- Artur Chojecki, zwrócił uwagę na to, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe powstały głównie dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej. Są to przede wszystkim ludzie, których zarobki są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskie, aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny.

Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii podkreśliła istotność innych działających programów mieszkaniowych. Wśród nich wymieniła Mieszkanie Za Grunt czy Kredyt 2%, dodając, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nie jedyna forma wsparcia dla mieszkalnictwa.

Wśród gmin, które otrzymały środki na rozwój inwestycji mieszkaniowych znalazły się Biała Piska, Działdowo, Giżycko, Olsztynek i Orzysz.