Promocja wiedzy o kulturze i historii Kresów na ogólnopolskim kongresie "Rzeczpospolita Kresowa"

Głównym zagadnieniem poruszanym podczas ogólnopolskiego kongresu „Rzeczpospolita Kresowa” było popularyzowanie i pielęgnowanie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego Kresów. Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zaznaczył, że dwudniowy kongres, który miał miejsce w Ostródzie oraz Olsztynie, był początkiem programu „Poznaj Kresy”. Idea ta miała na celu przekazanie miłości do tego regionu od starszego pokolenia, członków różnych stowarzyszeń pasjonatów Wilna, Wołynia czy Podola, do młodszych osób.

Artur Chojecki, kandydat PiS do Sejmu i wojewoda warmińsko-mazurski, podkreślał znaczenie Kresów jako integralnej części polskiego dziedzictwa i tożsamości. Wyraził on swoją fascynację tą piękną częścią polskiej historii, pełną tradycji takich postaci jak Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski czy Czesław Miłosz – wybitni twórcy polskiego życia literackiego i kulturalnego, oraz postacie zasłużone dla polskiej polityki. Chojecki podkreślił, jak ważne jest, abyśmy jako Polacy czerpali z tego dziedzictwa.

W kongresie „Rzeczpospolita Kresowa”, zainicjowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, wzięli udział między innymi przedstawiciele środowiska kulturalnego, naukowcy, nauczyciele oraz Kresowiacy.