Zakończenie kadencji posła Artura Chojeckiego: Podsumowanie ośmiu lat współpracy z samorządami

8 listopada, spotkanie, które miało miejsce tego dnia, stanowiło okazję do pożegnania Artura Chojeckiego, posła-elekta, z przedstawicielami gmin i powiatów z jego regionu. Było to idealne wydarzenie do podsumowania wspólnych starań, które trwały przez ostatnie osiem lat.

Artur Chojecki wyraził swoje uznanie dla roli samorządów w sferze publicznej, twierdząc, że bez ich wkładu ciężko byłoby prawidłowo identyfikować potrzeby lokalnych mieszkańców. Jego ocena współpracy z nimi była bardzo pozytywna – choć zaakcentował, że nie były to lata łatwe, a wiele wyzwań jak pandemia czy konflikt na Ukrainie, musiały być pokonane przy ich wsparciu.

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zgromadziło wielu reprezentantów samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur – wójtów, burmistrzów i starostów. Wśród uczestników było także miejsce dla prezydenta regionalnej stolicy.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, miał optymistyczny pogląd na współpracę z panem Chojeckim, uznając go za osobę kompromisową i serdeczną w kontaktach, starał się on wspierać samorządy, jednak nie wszystko było możliwe ze względu na decyzje podejmowane na wyższym szczeblu. Zwrócił uwagę, że współpraca z rządem nie była prosta w ostatnich latach, co szczególnie dotknęło Olsztyn – miasto to straciło 160 milionów złotych, głównie z powodu zmian w systemie fiskalnym oraz braku rekompensat.