Kontrowersyjna decyzja sądu w Olsztynie: Paweł S., który zabił ojca, nie trafi do więzienia

Tragiczne wydarzenie, które wstrząsnęło mieszkańcami osiedla Mazurskiego w Olsztynie ponad rok temu, znów stało się przedmiotem dyskusji. Chodzi o brutalne zabójstwo, którego sprawcą był Paweł S. Młody mężczyzna doprowadził do śmierci swojego ojca, zadając mu wiele ran kłutych w szyję. Niedawno olsztyński sąd wydał decyzję dotyczącą losu podejrzanego.

Niestosowne zachowanie Pawła S. miało miejsce 22 maja 2022 roku na terenie olsztyńskiego osiedla. Prokuratura ustaliła, że ofiara zginęła w wyniku nasilonego krwotoku, spowodowanego przez liczne rany kłute szyi. To właśnie one były przyczyną śmierci na miejscu zdarzenia.

Jednak to nie jedyne zarzuty stawiane Pawłowi S. Oprócz zabójstwa, sprawa dotyczyła również naruszenia nietykalności cielesnej trzech osób – funkcjonariuszki policji podczas zatrzymania podejrzanego, pielęgniarki podczas pobierania krwi w szpitalu oraz strażnika więziennego na terenie aresztu śledczego.

Wobec młodego mężczyzny postawiono również oskarżenia o inne przestępstwa, w tym theft and short-term use of someone else’s vehicle, failure to stop for a police check and escape, driving under the influence of alcohol, possession of intoxicants in the form of marijuana and a hooligan act.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zdecydował o skierowaniu do Sądu Okręgowego we wspomnianym mieście wniosku o umorzenie postępowania przeciwko Pawłowi S. Powodem takiej decyzji była stwierdzona niepoczytalność podejrzanego w czasie incydentu. Jednocześnie prokurator zasugerował, aby Paweł S. został umieszczony w specjalistycznym zamkniętym zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający.

Fundamentem dla wniosku prokuratora były wyniki ekspertyz biegłych psychiatrów i psychologa. Z ich treści wynikało, że w chwili popełnienia przestępstwa Paweł S. był niezdolny do rozpoznania konsekwencji swoich działań i kierowania swoim zachowaniem ze względu na chorobę psychiczną. Dodatkowo, istniało duże prawdopodobieństwo, że Paweł S. może w przyszłości ponownie popełnić podobne czyny zabronione.