Policja alarmuje: Jesienne i zimowe bezpieczeństwo pieszych na drogach jest zagrożone

Statystyki Policyjne wskazują na drastyczny wzrost liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych w miesiącach jesienno-zimowych. Wymaga to szczególnej ostrożności od kierowców, jak i pieszych użytkowników dróg w tym ciepłym okresie.

Niezastosowanie się do przepisów ruchu drogowego, brak uwagi czy lekkomyślność mogą skutkować nie tylko uszkodzeniem pojazdu przez kierowcę, ale także poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią pieszego.

W roku 2022, Policja odnotowała aż 4 762 wypadki z udziałem osób pieszych. Niestety, w tych tragicznych incydentach straciło życie 460 osób, a kolejne 4 367 doznało obrażeń. Alarmujące jest fakt, że prawie 76% tych wypadków było spowodowane przez kierowców. Ale również piesi swoją nieodpowiedzialnością, nieznajomością przepisów czy ryzykownymi działaniami doprowadzają do tragedii na drodze – stanowili sprawców niemal 23% incydentów.

Kilka przykładów ostatnich tragedii:
21 listopada ciężarówka najechała na pieszego po swoim postoju. Pieszy, mimo prób ratunkowych, zmarł w szpitalu. Tego samego dnia, inna piesza została potrącona przez samochód tuż po opuszczeniu swojego pojazdu i zginęła na miejscu. Jeszcze innym przypadkiem tego dnia był zgon pieszego, który chodził niewłaściwą stroną drogi i został potrącony przez samochód osobowy na nieoświetlonym odcinku drogi. 22 listopada, kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, co skutkowało śmiercią pieszego. Ten sam dzień przyniósł kolejną tragedię – pieszy poruszający się przez jezdnię został potrącony przez kierującą samochodem i zginął na skutek odniesionych obrażeń.

W związku z tym apelujemy do wszystkich użytkowników drogi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz poszanowanie praw innych uczestników ruchu. Szczególnie przypominamy pieszym o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym – taki drobny detal może uratować życie.