</h1>Krajowe ćwiczenia policyjne "Egida-23" z udziałem sił z garnizonu warmińsko-mazurskiego

Pod egidą Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji odbyło się coroczne ćwiczenie o nazwie „Egida-23”. W tym wydarzeniu brały udział wybrane jednostki organizacyjne Policji z terenu Warmii i Mazur, w szczególności cywilni pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Komendant Główny Policji podejmuje decyzję o przeprowadzenia tych ćwiczeń co roku. Ich głównym celem jest założenie symulacji przechodzenia jednostek organizacyjnych Policji na terenie całego kraju ze stanu pokoju do stanu bezpieczeństwa narodowego i wojny. W kontekście rocznej liczby powołań osób (rezerw osobowych) na te szkolenia, Policja zajmuje drugą pozycję, zaraz po Siłach Zbrojnych RP. Celem tych ćwiczeń jest również sprawdzenie funkcjonalności i spełnienia założeń planistycznych przy uzupełnianiu potrzeb osobowych zmilitaryzowanych jednostek Policyjnych oraz doskonalenie procesu szkolenia pracowników, którzy otrzymali przydziały. Ćwiczenia te mają również na celu praktyczne sprawdzenie przepływu informacji między jednostkami Policji.

W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku, do udziału w tych ćwiczeniach wezwano po 20 pracowników Policji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Wszyscy otrzymali karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji, a także wezwania do uczestnictwa w ćwiczeniach jednostki przewidzianej do militaryzacji.

Celem ćwiczeń jest przygotowanie pracowników Policji na ewentualne stany zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub stanu wojny. Sprawdzono gotowość do działania zmilitaryzowanej jednostki Policji, szczególnie pracowników posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. W ramach tych ćwiczeń oceniono funkcjonowanie procedur i rozwiązań planistycznych dotyczących uzupełniania potrzeb osobowych w zmilitaryzowanych jednostkach Policyjnych. Dodatkowo, zapoznano pracowników Policji z zakresami obowiązków służbowych wykonywanych podczas pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz z zadaniami wykonywanymi przez zmilitaryzowane jednostki Policji, które wynikają ze specyfiki służby w takiej jednostce.

Ćwiczenie EGIDA-23 przeprowadzone zostało równocześnie w 33 jednostkach policyjnych na terytorium całego kraju. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie sprawowała rolę koordynatora tego przedsięwzięcia na terenie Warmii i Mazur.