Aktywność sportowa i profilaktyka uzależnień w mławskim systemie edukacji

W miasteczku Mława dzieci i młodzież nie odpoczywają na laurach, nawet podczas zimowych miesięcy. Mają do dyspozycji różnorodne miejskie obiekty sportowe, w tym świeżo otwarte lodowisko. Ale nie tylko – uczniowie prowadzonych przez samorząd szkół podstawowych z entuzjazmem angażują się w zajęcia sportowe, które zawierają też elementy profilaktyki.

Zarządca Miasta Mława, na spotkaniu z nauczycielami przedmiotu wychowania fizycznego i dyrektorami placówek edukacyjnych, zaproponował przemyślane i atrakcyjne metody aktywizacji młodzieży. Wizja ta ma być realizowana w nadchodzących latach, pod warunkiem, że studentów nie zabraknie i cele programu będą realizowane. Głównym celem jest bowiem zapobieganie wszelkiego rodzaju uzależnieniom u najmłodszych mieszkańców miasta.

Zajęcia te mają na celu rozwinąć u dzieci i młodzieży umiejętności dbania o ich ciało i zdrowie poprzez codzienną aktywność fizyczną. Kształtują one także świadomość zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, a także wzmacniają wiarę dzieci w swoje możliwości i umiejętność osiągania trudnych celów. Promowanie aktywnego trybu życia to ważny element Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Uczniowie od pierwszej do ósmej klasy korzystają z tych zajęć w różnych szkołach podstawowych miasta, kształtując zdrowe nawyki i pozytywne relacje między rówieśnikami. Są to m.in. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego, Szkoła Podstawowa Nr 4 in. Haliny Rudnickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej.

Jako część Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, uczniowie biorą udział w różnych grach zespołowych takich jak koszykówka, halowa piłka nożna czy siatkówka. Nawet najmłodsze dzieci z klas pierwszych są wprowadzane do świata sportu i fair play. Oprócz tego, dzieci korzystają z różnych gier i zabaw ruchowych i koordynacyjnych, takich jak dwa ognie, zbijak czy gimnastyka i elementy akrobatyki.

Każda szkoła integruje treści profilaktyczne w swoje zajęcia na podstawie własnego regulaminu, oferując nieco odmienny program. W ten sposób sprawdzają, jaka forma działania jest najbardziej efektywna dla ich uczniów.