Wsparcie finansowe na rozwój obszarów wiejskich Warmii i Mazur wynosi ponad 30 milionów euro

W czwartkowe przedpołudnie 21 grudnia, reprezentanci regionalnych grup działania dotarli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W tym dniu odbyło się podpisanie umów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Cel? Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój warmińsko-mazurskich wsi o wartości bliskiej 31 milionom euro.

W siedzibie marszałka, czołowi przedstawiciele z 11 Lokalnych Grup Działania, które prowadzą swoją działalność na terenie Warmii i Mazur, podpisali umowy w towarzystwie Marcina Kuchcińskiego – marszałka województwa oraz Sylwii Jaskulskiej – wicemarszałek. Te dokumenty gwarantują realizację strategii rozwoju regionu.

Planowane do przekazania wsparcie wynosi dokładnie 30,69 miliona euro. Fundusze te zostaną zasilenia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z interwencji LEADER, które są częścią Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Marszałek województwa, Marcin Kuchciński, podkreśla unikalność sytuacji. Wskazuje, że Województwo Warmińsko-Mazurskie jest pierwszym w Polsce, które podpisało takie umowy. Zwraca również uwagę na znaczenie podjętych działań, które skierowane są do małych społeczności mających kluczowy udział w rozwoju całego województwa. Liderzy lokalnych grup działania doskonale zorientowani są w lokalnych potrzebach, co daje pewność, że środki zostaną wykorzystane w najlepszy możliwy sposób.