Straż miejska zauważyła sprzedaż fajerwerków bez kontroli w olsztyńskim supermarkecie

21 grudnia, około godziny 19, straż miejska w Olsztynie otrzymała zgłoszenie dotyczące niekontrolowanej sprzedaży fajerwerków w jednym z lokalnych centrów handlowych. Zgłoszenie to zostało przyjęte przez dyżurnego funkcjonariusza straży miejskiej, który natychmiast podjął działania mające na celu sprawdzenie zgłoszenia.

Po dotarciu na miejsce, patrol straży miejskiej stwierdził obecność stoisk z fajerwerkami, które były sprzedawane bez żadnej formy nadzoru. Wyroby pirotechniczne były dostępne dla wszystkich, włączając w to osoby niepełnoletnie. Patrol zauważył brak jakiegokolwiek pracownika, który miałby nadzorować lub prowadzić tę sprzedaż. Ze względu na powagę sytuacji, sprawę natychmiast przekazano wezwanemu patrolowi policji.

Funkcjonariusze straży miejskiej przypomnieli również o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. Przede wszystkim, fajerwerki można sprzedawać tylko osobom pełnoletnim, a sprzedaż musi odbywać się na odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach. Co więcej, w przypadku handlu wyrobami pirotechnicznymi obowiązuje absolutny zakaz sprzedaży samoobsługowej.