Rząd województwa zaprasza do konkursu na prace konserwatorskie, restauracyjne i budowlane przy zabytkach w 2024 roku

Władze województwa warmińsko-mazurskiego planują przeprowadzić publiczny konkurs ofert na realizację prac konserwatorskich, restauracyjnych oraz budowlanych przy obiektach dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru z tego regionu w roku 2024.

Dotacje celowe z budżetu samorządu będą dostępne dla osób prywatnych, jednostek samorządowych czy innych organizacji, które posiadają wpisaną do rejestru nieruchomość zabytkową, bądź zarządzają takim obiektem na stałe. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie prac mających na celu ochronę i zachowanie zabytków.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, powiedział, że tegoroczny fundusz dotacji wynosi 1,7 miliona złotych, co stanowi wzrost o 200 tysięcy złote w porównaniu do poprzedniego roku. W 2023 roku wsparcie finansowe otrzymało 42 projekty, a marszałek wyraża nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie w najbliższych miesiącach. Zaznaczył również, że inwestycje w obiekty zabytkowe o wysokiej wartości historycznej są niezbędne, aby zachować bogactwo i różnorodność kulturową Warmii, Mazur i Powiśla.

Dotacja mogłaby pokryć koszty związane z opracowywaniem ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzaniem badań konserwatorskich i architektonicznych, zabezpieczaniem i utrwalaniem substancji zabytku, stabilizowaniem konstrukcyjnym składowych lub ich rekonstrukcją. Dodatkowo dotacja mogłaby także pokrywać koszty działań zmierzających do wyeksponowania oryginalnych elementów parku lub ogrodu zabytkowego oraz zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych oraz instalacji przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych i odgromowych.

Nabór wniosków będzie trwał od 5 stycznia do 6 lutego 2024 roku.