Warmińsko-Mazurski samorząd i BGK podpisują umowę na pół miliarda złotych na wsparcie przedsiębiorczości i zielone inwestycje

Środki organizacyjne trafią do pożyczek, które wsparcie transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycje rozwojowe sektora MŚP, a dodatkowo przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby OZE.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu środkami unijnymi, w tym również na terenie Warmii i Mazur, wybierze teraz w przetargach partnerów finansujących. Pożyczki prawdopodobnie będą dostępne w drugim kwartale 2024 roku.

Przewidziane są różne rodzaje pożyczek: na cyfryzację przedsiębiorstw, dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, na inwestycje rozwojowe, z premią na poprawę efektywności energetycznej, a także Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorców i Pożyczka OZE z premią.