Inwestycje na lotnisku Olsztyn-Mazury w 2023 roku – podsumowanie i perspektywy

W czwartek, 11 stycznia 2024 roku, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach zaprezentował kluczowe realizacje inwestycyjne zakończone w roku poprzednim. Zostały one sfinalizowane dzięki intensywnemu rozwojowi tego portu w ciągu 2023 roku, kiedy to zostało przeprowadzonych wiele istotnych inwestycji, które wpłynęły na dalsze perspektywy rozwoju. Warmia i Mazury Sp. z o.o., firma odpowiadająca za zarządzanie lotniskiem, pomyślnie sfinalizowała trzy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W sumie, wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych w ciągu 2023 roku wyniosła niemalże 41 milionów złotych netto, z czego około 23 miliony złotych pochodziło z funduszy unijnych.

We wrześniu 2023 roku, infrastruktura lotniska Olsztyn-Mazury została uruchomiona operacyjnie. Było to możliwe dzięki realizacji projektu unijnego „Dostosowanie Infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do wymogów II kategorii systemu ILS”. Po niemal 3 latach inwestycji, przygotowania procedur, szkolenia personelu oraz certyfikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i publikacji danych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP, lotnisko stało się gotowe do przeprowadzania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności. To osiągnięcie umieściło Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wśród 9 polskich lotnisk cywilnych, które mogą przeprowadzać operacje lądowania co najmniej w kategorii II systemu ILS.

Do tego czasu, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonanie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), czyli przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów). Operacje startu mogły odbywać się przy wartości nie niższej niż 550 metrów.

Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów będą mogły odbywać się̨ przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30 metrów).

Dla operacji startu, minimalnym zakresem RVR umożliwiającym bezpieczny start będzie 150 metrów. Możliwość bezpiecznego przeprowadzania operacji lotniczych w takich warunkach, znacznie zredukowała sytuacje, w których pasażer nie mógł zrealizować zaplanowanej podróży oraz zminimalizowały ryzyko przekierowań statków powietrznych na inne lotniska. Prace związane z dostosowaniem lotniska do kategorii II były wykonywane przy czynnym operacyjnie lotnisku, co pozwoliło na jego nieprzerwane funkcjonowanie. Wartość projektu netto to 16 684 143,30 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 10 578 217,61 zł.

Jednym z ważniejszych projektów zakończonych w 2023 roku jest „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła”. Inwestycja została podzielona na dwie części: w ramach pierwszej, zainstalowano 5 pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 1500 kW, a w drugiej wybudowano farmę fotowoltaiczną oraz car-porty parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy 950 kW. Jest to jedna z największych inwestycji tego typu na polskich lotniskach, która wpisuje się w strategię „zielonego lotniska” opartą na wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, ograniczeniu śladu węglowego oraz redukcji kosztów energii. Wartość projektu netto to 21 546 460,90 zł, w tym wsparcie środków unijnych wyniosło 9 702 893,42 zł.

Trzecim obszarem inwestycji w 2023 roku była realizacja projektu pn. „CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym”. Projekt obejmował dostawę lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6×6, silnikiem wysokoprężnym, czterosuwowym o mocy ponad 700 KM i automatyczną skrzynią biegów. Długość pojazdu wynosi 12 metrów, a jego masa uzbrojonego w środki gaśnicze i sprzęt ratowniczy to około 38 ton. Nowy wóz strażacki pozwoli na zapewnienie 8 kategorii przeciwpożarowej, pozwalającej na obsługę większych samolotów i zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych. Wartość projektu netto to 3 949 000,00 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 2 625 000,00 zł.

– Rok 2023 był dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury czasem intensywnego rozwoju – udało się nam sfinalizować szereg wymagających inwestycji i projektów, które zwiększyły potencjał operacyjny naszego portu, podniosły standardy bezpieczeństwa, wdrożyły ekologiczne i zrównoważone rozwiązania energetyczne. Nie byłoby to możliwe bez ogromu wysiłku i zaangażowania pracowników lotniska, ale również bez wsparciu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, jako kluczowy element infrastruktury naszego regionu, może rozwijać się dalej z korzyścią dla województwa i jego mieszkańców – mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.