Ptasia grypa atakuje: pierwszy w tym roku przypadek na Warmii i Mazurach

W miejscowości Dziarny, położonej w powiecie iławskim, doszło do pierwszego tego roku wybuchu ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Infekcji uległo stadło liczące 10 tysięcy indyków rzeźnych, które było hodowane w tym gospodarstwie.

Informację o potwierdzeniu obecności wirusa ptasiej grypy (AIV) H5N1 w jednym z gospodarstw komercyjnych w Dziarnach przekazał Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Wykrycie wirusa było możliwe dzięki analizie próbek wykonanych przez specjalistów z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Dorota Daniluk, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiedziała, że na miejscu podjęto już odpowiednie kroki. Obecnie trwa proces likwidacji ogniska grypy – ptaki są zabijane i przygotowywane do utylizacji. Jednocześnie przeprowadzana jest wstępna dezynfekcja terenu.

Planuje się również wydanie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego specjalnego rozporządzenia, na mocy którego zostaną wyznaczone strefy zapowietrzone i zagrożone wirusem ptasiej grypy. Strefa zapowietrzona obejmie obszar o promieniu 3 km wokół ogniska zachorowań, a strefa zagrożona – dodatkowe 7 km poza wyznaczonym obszarem zapowietrzenia.

Rozporządzenie to przewiduje również wprowadzenie szeregu ograniczeń i nakazów dla mieszkańców tych stref. W szczególności zakazane lub mocno ograniczone będzie przemieszczanie i transport drobiu oraz innych ptaków. Nakazane będzie natomiast trzymanie drobiu w zamkniętych budynkach, tak aby uniknąć kontaktu z innymi ptakami, oraz użycie mat dezynfekcyjnych na wyznaczonych drogach.

Służby weterynaryjne apelują do hodowców o rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Przez cały 2023 rok w regionie Warmii i Mazur odnotowano sześć ognisk ptasiej grypy, podczas gdy w całej Polsce było ich aż 68. Łącznie dotknęły one ponad 1,03 miliona sztuk drobiu.