Bezpieczeństwo młodzieży w XXI wieku: wsparcie Komendy Głównej Policji

Tempo życia w XXI wieku, postęp technologiczny oraz dynamiczne zmiany w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia stanowią wyzwania dla współczesnych ludzi, szczególnie dla młodych. Dla nich, świat kreowany w internecie jest punktem odniesienia, a opinia rówieśników ma istotne znaczenie. Niestety, wielu z nich ma problem ze sprostaniem tym wyzwaniom. Kryzys wywołany pandemią wirusa SARS CoV-2 i związane z nią obostrzenia sanitarne, w tym obowiązek izolacji społecznej, miały szczególnie negatywny wpływ na najmłodszych członków społeczeństwa. Konsekwencje takiego stanu rzeczy dla społecznego funkcjonowania młodych ludzi są alarmujące i zauważalne – agresja, przemoc fizyczna i werbalna, mowa nienawiści w świecie realnym oraz online, a także zachowania samobójcze.

W odpowiedzi na tę sytuację, podmioty i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo najmłodszych muszą podjąć działania, które mogą powstrzymać te niepokojące zjawiska. Istnieje wiele instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą telefony zaufania. Dzieci i młodzież coraz częściej korzystają z chatów jako formy komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Wiele tych telefonów jest dedykowanych konkretnym problemom, ale większość z nich jest uniwersalna i można do nich zadzwonić w każdej sprawie. Ważne jest, aby pamiętać, że takie rozmowy są anonimowe i bezpłatne, a niektóre numery są dostępne 24 godziny na dobę.

Z myślą o wartości życia ludzkiego i dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Biuro Prewencji KGP opracowało plakat i ulotkę zawierające informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom. Materiały te zawierają kod QR, który przekierowuje na stronę internetową opracowaną przez Komendę Główną Policji, dedykowaną tym numerom telefonów. Na tej stronie można znaleźć informacje na temat problemów, z jakimi można dzwonić pod wskazane numery telefonów lub pisać na chat. Można tam także pobrać plakat czy ulotkę, która zawiera opis przykładowych sytuacji trudnych dla młodych ludzi, w których mogą oni poprosić o pomoc.