Prace na drodze ekspresowej S16 między Olsztynem a Biskupcem opóźnione z powodu sporów prawnych

Ci, którzy regularnie podróżują na trasie z Olsztyna do Biskupca będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Rozbudowa drogi ekspresowej S16, obejmująca odcinek Olsztyn-Barczewo-Biskupiec, jest obecnie zawieszona. 30-kilometrowy dwupasmowy odcinek drogi napotkał bowiem na przeszkody natury prawnej. Wszystko za sprawą niezgody uczestników przetargu z decyzjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie, co skutkowało przeniesieniem sprawy do sądu.

Inwestycja dotycząca drogi S16 została podzielona na dwa segmenty. Budimex, zwycięzca przetargu, miał za ponad 507 milionów złotych wybudować pierwszy odcinek pomiędzy Olsztynem a Barczewem. Drugi fragment, czyli Barczewo-Biskupiec, miał zrealizować wykonawca o nazwie PORR za kwotę 457 milionów złotych. Niemniej jednak, konkurujące firmy nie zgadzają się z tym podziałem i wyborami GDDKiA.

Tym samym skarżącym się na decyzję w sprawie odcinka Barczewo-Biskupiec okazało się być trzech konkurentów biorących udział w przetargu. Mimo to, Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła żadnego z trzech wniesionych odwołań. Firmy jednak nie zamierzają się poddać – Polimex zdecydował się na dalsze działania prawne i złożył skargę do sądu.

Sytuacja wygląda inaczej, kiedy chodzi o odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo. W tym przypadku Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła, że należy ponownie przeprowadzić proces wyboru najkorzystniejszej oferty. Według KIO, uczestnicy przetargu byli traktowani nierówno, a oferta Polimexu nie powinna była zostać odrzucona przez drogowców.

Reprezentanci olsztyńskiego oddziału GDDKiA nie zaakceptowali werdyktu Krajowej Izby Odwoławczej i skierowali sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok, ogłoszony 7 lutego, nie był korzystny dla drogowców, co oznacza konieczność ponownej oceny ofert i wyboru wykonawcy. To z kolei pociąga za sobą opóźnienia w realizacji projektu, a kierowcy będą musieli dłużej oczekiwać na ukończenie drogi ekspresowej między Olsztynem a Biskupcem.