Umowa na przekształcenie skrzyżowania ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej w Olsztynie podpisana

Urząd Miasta w Olsztynie oficjalnie zatwierdził projekt modernizacji kluczowego skrzyżowania w mieście. Inwestycja nie tylko skupia się na poprawie skrzyżowania, ale obejmuje również budowę nowego dojazdu do bloków mieszkalnych, które są obecnie budowane przez Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Zgodnie z umową, skrzyżowanie ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej zostanie zamienione na rondo. Ruch na tym skrzyżowaniu ma zostać ulepszony, a bezpieczeństwo kierowców znacznie poprawione dzięki tej zmianie.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, podkreśla korzyści dla mieszkańców wynikające z tej inwestycji. Twierdzi, że oprócz poprawy przepustowości ruchu drogowego, projekt obejmuje także modernizację infrastruktury technicznej oraz rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.

Pod względem długości, nowo wybudowany i przebudowany odcinek drogi będzie miał łącznie 646 metrów. Droga dojazdowa do nowych bloków OTBS ma wynosić 386 metrów, natomiast ulica Zientary-Malewskiej i Poprzeczna mają być przebudowane na odcinkach odpowiednio 210 i 50 metrów.

Daniel Rusinek, pełnomocnik zarządu Strabag Sp. z o.o., zapewnia o najwyższej jakości wykonania prac związanych z inwestycją. Firma już teraz zamawia niezbędne materiały, a w najbliższym czasie ma przedstawić plan zmian w organizacji ruchu, które będą konieczne podczas realizacji projektu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi nieco mniej niż 11,7 milionów złotych, a jej finalizacja jest planowana na koniec maja 2025 roku. Warto zauważyć, że połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania zewnętrznego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.