Olsztyn: Koniec etapu składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego

W Olsztynie zakończono proces zbierania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podczas tej edycji, Urząd Miasta otrzymał 129 projektów od zaangażowanych obywateli miasta. Wśród nich, aż 120 zostało przygotowanych za pomocą formularza elektronicznego, podczas gdy pozostałe 9 złożono na papierze.

Istnieje możliwość, że liczba tych wniosków może się jeszcze zmienić. Oprócz tradycyjnego przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy Budżetu Obywatelskiego Olsztyna, istniała możliwość dostarczenia dokumentów bezpośrednio do urzędu albo przesłanie ich pocztą.

Według Anety Szpaderskiej, dyrektora Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, teraz wnioski podlegają formalnej ocenie. Pierwsze spotkanie zespołu koordynującego odbędzie się 27 lutego.

Na tym etapie sprawdzeniu podlegać będzie zarówno terminowość złożenia wniosku, prawidłowość wypełnienia formularza, jak i zakres projektu w kontekście zadań gminy. Po tym etapie nastąpią kolejne procedury.

Beata Kardynał-Stawicka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego informuje, że po weryfikacji formalnej nastąpi faza oceny merytorycznej, którą przeprowadzi Zespół Opiniujący. Wnioski, które przejdą obie te etapy i zostaną skierowane do głosowania, zostaną ogłoszone 15 maja.

Z 129 zgłoszonych wniosków, 32 to projekty na skalę całego miasta, a reszta dotyczy konkretnych osiedli. Mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego byli najbardziej aktywni i zgłosili dziewięć projektów, natomiast z osiedli Nad Jeziorem Długim oraz Jaroty i Nagórki wpłynęło po siedem propozycji.

Budżet przeznaczony na realizację wybranych projektów w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi 7,5 mln złotych. Na zadania osiedlowe przydzielono 5,3 mln złotych, natomiast na projekty ogólnomiejskie zarezerwowano 2,2 mln złotych.