Prezydent Olsztyna zapowiada podwyżki dla trzech tysięcy pracowników urzędu miasta

Zarząd Olsztyna, pod przewodnictwem prezydenta Piotra Grzymowicza, ogłosił plany dotyczące kolejnej serii dostosowań płacowych dla personelu miejskiego urzędu oraz różnych jednostek budżetowych i instytucji kulturalnych. Planowane jest, że podwyżki zostaną uwzględnione już w pensjach za kwiecień, z wyrównaniem zaległych płatności od początku roku.

To jest część długoterminowej strategii Prezydenta Grzymowicza, której celem jest stopniowe poprawianie warunków wynagrodzeń przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Teraz przedstawione propozycje zostaną skierowane do opiniodawców związków zawodowych.

Grzymowicz wyjaśnił swoją decyzję, mówiąc: „Zobowiązałem się do podnoszenia płac w miarę możliwości budżetowych i konsekwentnie wprowadzam te poprawki”.

Łączny koszt proponowanych zmian wynagrodzeń wyniesie 21 milionów złotych. Większość tej kwoty, czyli ponad 15 milionów złotych, pochodzi z subwencji rozwojowej z budżetu państwa, podczas gdy pozostałe sześć milionów złotych zostanie przeznaczone z budżetu miasta.

W związku z propozycją prezydenta Olsztyna, pensje wszystkich pracowników urzędu miasta i jednostek organizacyjnych wzrosną średnio o 400 złotych brutto, natomiast wynagrodzenia kierowników i dyrektorów zostaną zwiększone o 600 złotych brutto, plus dodatek stażowy. Decyzje dotyczące podziału tej kwoty między poszczególnymi pracownikami zostaną podjęte przez odpowiedzialne osoby zarządzające.

Planowane zmiany w budżecie, obejmujące proponowane podwyżki, zostaną przedstawione do głosowania na kwietniowej sesji Rady Miasta.

Około 3,1 tysiąca pracowników samorządowych – zarówno zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna, jak i w miejskich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury – będzie objętych planowanymi regulacjami wynagrodzeń. Dotyczy to między innymi personelu edukacyjnego oraz pracowników sfery socjalnej. Dodatkowo planowane podwyżki dla nauczycieli zostaną zrealizowane w ramach puli subwencji ogólnej oświatowej.